Pouzdan globalni partner u digitalnom svetu bez granica.

tržišta

korisnika

zaposlenih

godina

Medija centar

TS VENTURES FOND d.o.o. Beograd

Profil grupacije

„Telekom Srbija“ a.d. Beograd i povezana pravna lica.

Investitori i akcionari

TS VENTURES FOND d.o.o. Beograd predstavlja prvi zvanični Venture Capital Fond u Republici Srbiji.
Osnovan je u januaru 2022. godine.