2022
TS VENTURES FOND LLC Beograd

U januaru 2022. je osnovan Alternativni investicioni fond TS VENTURES FOND d.o.o. Beograd.
Više informacija o TS VENTURES FOND d.o.o. Beograd možete pogledati ovde.

TS VENTURES FOND d.o.o. Beograd predstavlja prvi zvanični Venture Capital Fond u Republici Srbiji, koji je osnovan u skladu sa Zakonom o alternativnim investicionim fondovima. Takođe, predstavlja i prvi korporativni Venture Capital Fond u ovom delu Evrope, sa ciljem ulaganja u startape i inovativne preduzetnike koji su u početnoj fazi razvoja svog biznisa, a sa druge strane imaju veliki potencijal za brzi globalni rast poslovanja. Fond „Telekom Srbija“ a.d. Beograd je osnovan po ugledu na najveće svetske kompanije i na taj način će, ulaganjem u inovacije, osigurati dalje unapređenje i rast svog poslovanja u predstojećem periodu.

Akcije kompanije

Vlasnička struktura

Republika Srbija – 58.11%
Telekom Srbija a.d. Beograd – 20%
Građani Republike Srbije – 14.95%
Zaposleni i bivši zaposleni – 6.94%

Statistički prikaz vlasništva se može pronaći na web adresi Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Podaci o registraciji se mogu pronaći na adresi Agencije za privredne registre.

2021

 • Nakon izdavanja Jedanaeste emisije običnih akcija Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd u decembru, učešće Telekom Srbija a.d. Beograd u kapitalu navedene banke iznosi 9.52%.
 • U novembru je okončan postupak pripajanja zavisnog društva mts AntenaTV d.o.o. Beograd- Novi Beograd.
 • U avgustu smo osnovali Društvo za upravljanje alternativnim investicionim fondovima TS Ventures d.o.o. Beograd.
 • U julu smo osnovali privredno društvo u Makedoniji MTEL DOOEL Skoplje.
 • U junu je okončan postupak pripajanja zavisnog društva mts banka a.d. Beograd, Banci Poštanska Štedionica a.d. Beogradna na osnovu kojeg je „Telekom Srbija“ a.d. Beograd stekao 10,08% učešća u akcijskom kapitalu Banke Poštanska Štedionica a.d. Beograd
 • U junu je okončan postupak pripajanja zavisnog društva Moja Supernova d.o.o. Beograd.

2020

 • U julu Kopernikus technology d.o.o. Beograd sprovodi postupak pripajanja pojedinih kablovskih operatora na teritoriji Republike Srbije.
 • U septembru Kopernikus technology d.o.o. Beograd vrši promenu poslovnog imena i nastavlja poslovanje pod nazivom MOJA SUPERNOVA d.o.o. Beograd.
 • Tokom oktobra i novembra MOJA SUPERNOVA d.o.o. Beograd nastavlja sa spovođenjem postupka pripajanja kablovskih operatora na teritoriji Republike Srbije.

2019

 • U septembru stičemo vlasništvo nad 100% udela u „Preduzeće METEOR SAT TV“ d.o.o. Užice
 • U julu stičemo vlasništvo nad 100% udela u „EXE NET“ d.o.o. Niš.
 • U junu stičemo vlasništvo nad 100% udela u „Telemark systems“ d.o.o. Čačak.
 • U aprilu stičemo vlasništvo nad 100% udela u Preduzeću za promet, usluge, inženјering i telekomunikacije „BPP ING“ d.o.o. Grocka.
 • U januaru stičemo vlasništvo nad 100% udela u privrednim društvima Radijus vektor d.o.o. Beograd i MASKO d.o.o. Beograd.

2018

 • U novembru stičemo vlasništvo nad 100% udela u privrednom društvu Kopernikus technology d.o.o. Beograd, a u decembru nad 100% udela u privrednom društvu Avcom d.o.o. Beograd.

2017

 •  U maju smo pristupili Društvu za projektovanje i izgradnju informacionih sistema YUNET INTERNATIONAL d.o.o. Beograd.

2016

 • U martu smo osnovali Privredno društvo mts AntenaTV d.o.o. Beograd.

2015

 • Privredno društvo mts D.O.O. osnovano je u oktobru, u skladu sa Briselskim sporazumom i Akcionim planom iz oblasti telekomunikacija, radi obavljanja telekomunikacione delatnosti na području Kosova i Metohije.
 • U avgustu smo pristupili privrednom društvu GO4YU d.o.o. Beograd.
 • Istog meseca, uvedena je i nova LTE (4G) tehnologija koja nudi sasvim novi doživljaj mobilnih komunikacija.
 • U aprilu smo integrisali sve usluge mobilne, fiksne, Interneta i multimedije u jedinstveni brend mts.
 • Početkom godine, nakon date ponude za preuzimanje, stekli smo vlasništvo nad ukupno 57,89% akcija mts banke a.d. Beograd.

2014

 • U decembru, stičemo vlasništvo nad 55,79% akcija Dunav banke a.d. Beograd (sada mts banka a.d. Beograd).

2012

 • Građani, zaposleni i bivši zaposleni „Telekom Srbija“ a.d. Beograd, saglasno odredbama Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije („Službeni glasnik RS“, br. 123/07, 30/10 i 115/14) i Odluke Vlade Republike Srbije o prenosu akcija bez naknade građanima – nosiocima prava, zaposlenima i bivšim zaposlenima Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“ a.d. („Službeni glasnik RS“, br. 41/12), postali su vlasnici 21,89% akcija ,,Telekom Srbija“ a.d. Beograd, izdatih bez nominalne vrednosti.
 • U januaru smo stekli vlasništvo nad 20% akcija osnovnog kapitala (sopstvene akcije), koje su do tada bile u vlasništvu O.T.E.

2011

 • U avgustu smo postali većinski vlasnik Društva za telekomunikacije HD WIN d.o.o. Beograd (TV kanali Arena Sport).

2010

 • „Telekom Srpske“ a.d. Banja Luka je postao tržišni lider u mobilnoj telefoniji u BiH.
 • U aprilu „Telekom Srpske“ a.d. Banja Luka postaje vlasnik 49% udela u „m:tel“ d.o.o. Podgorica.

2009

 • Osnovali smo TS:NET B.V. Amsterdam.
 • Ostvarili smo rekordnu dobit od pokretanja multimedijalnih servisa (IPTV).

2008

 • Osnovali smo Društvo za telekomunikacije FiberNet d.o.o. Podgorica.
 • Sproveli smo reorganizaciju u skladu sa primenom koncepta konvergencije servisa.

2007

 • Regionalno smo se proširili u BiH i Crnoj Gori, putem zavisnih privrednih društava: Telekomunikacije Republike Srpske a.d. Banja Luka (Mtel a.d. Banja Luka) i Društva za telekomunikacije mtel d.o.o. Podgorica.

2006

 • Uvodimo 3G tehnologije i pružanje usluga ADSL Interneta.

2003

 • JP PTT saobraćaja ,,Srbija“ (danas JP „Pošta Srbije“) postaje vlasnik 80% udela, otkupom akcija od italijanskog partnera.

1998

 • Počeli smo sa pružanjem usluga mobilne telefonije.

1997

 • U procesu strukturne i vlasničke transformacije PTT sistema Srbije 1997. godine osnovana je kompanija „Telekom Srbija“ a.d. Beograd kao jednočlano akcionarsko društvo, a od juna iste godine u vlasništvu je tri akcionara: JP PTT saobraćaja „Srbija“ (danas JP „Pošta Srbije“), Telecom Italia (posredstvom filijale STET International Netherland N.V.) i OTE Grčka.