Konsolidovani izveštaj

Konsolidovani finansijski izveštaji sa mišljenjem revizora, za godinu koja se završava 31. decembra u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.

Finansijski izveštaji

Pojedinačni finansijski izveštaji sa mišljenjem revizora, za godinu koja se završava 31. decembra u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.

Godišnji izveštaji

Konsolidovani godišnji izveštaji o poslovanju Telekom Srbija Grupe.